Loading

Dr.Öğr.Üyesi

Mücahit SOYASLAN

Teknoloji Fakültesi

İletişim

msoyaslan@subu.edu.tr

+90 (264) 616 03 12

Sosyal Hesaplar

1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 ME Uk, A Shah, FB Sajjad, M Soyaslan, O Eldogan - Modelling, Control and Simulation of a SCARA PRR-Type Robot Manipulator - Scientia Iranica - Vol.27-1 - pp.330 - ISSN : 1026-3098 - DOI : 10.24200/SCI.2018.51214.2065 - - - - - 2020 -
2 Soyaslan, M. - Stereo kamera sisteminde aykırılık haritaları yardımıyla nesne uzaklıklarının tespit edilmesi (Object distance detection through disparity map in stereo camera system) - SAU Fen Bil. Der. - Vol.20-2 - pp.111-119 - ISSN : 1301-4048 - DOI : http://dx.doi.org/10.16984/saufenbilder.77095 - - - - - 2016 -
3 Soyaslan, M., Közkurt, C. & Fenercioğlu A. - Otomatik Depolama ve Boşaltma Sistemleri (ODBS): Depo Kurulumu ve Performans Çalışmaları Üzerine Literatür İncelemesi (Automated Storage and Retrieval Systems (ASRS): Literature Review on Warehouse Configuration and Performance Studies) - Academic Platform Journal of Engineering and Science - APJES - Vol.3-3 - pp.8-26 - ISSN : 2147-4575 - DOI : 10.5505/apjes.2015.07379 - - - - - 2015 -
1.2-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 M. SOYASLAN - THE EFFECTS OF ROLL FORMING PASS DESIGN ON EDGE STRESSES - SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES - Vol.36-3 - pp.677 - ISSN : 1304-7191 - DOI : - - - - - 2018 -
1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Soyaslan, M; Kozkurt, C; Fenercioglu, A; - A new truck based order picking model for automated storage and retrieval system (AS/RS) - JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH - Vol. - pp.169-194 - ISSN : 2307-1877 - DOI : - - - Article - - 2017 - WOS:000423473700012
1.5-DİĞER BİLİMSEL/SANATSAL DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ TAM MAKALE :
1 MÜCAHİT SOYASLAN; - MATLAB ve SIMULINK YAZILIMLARI - DC Servo Motor Simulink Modeli - Mekatronik Dergisi - Vol.4 - pp.4-11 - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 M. SOYASLAN, A. FENERCİOĞLU, O. ELDOĞAN, Y. AVŞAR - Optimal Design and Analysis of an Outer Rotor Brushless Permanent Magnet DC Motor - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 M. SOYASLAN, M. KURT, E. NART - ERGİYİK BİRİKİMLİ MODELLEME FDM TEKNİĞİ İLE ÇOK EKSENLİ HIZLI ÖRNEKLEME PLATFORMUNUN GELİŞTİRİLMESİ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
2 FENERCIOĞLU, Ahmet, SOYASLAN, Mücahit & KÖZKURT, Cemil - Project Based Graduate Education in Mechatronics Engineering: A Good Practice in Turkey - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 24th September - 2013 -
3 Közkurt, C., Fenercioğlu, A., Soyaslan, M. - Structural Analysis of Warehouse Rack Construction for Heavy Loads - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 5-6 July - 2012 -
4 Soyaslan, M., Fenercioğlu, A., Közkurt, C. - An Approach of Control System for Automated Storage and Retrieval System (AS/RS) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 26-27 September - 2012 -
5 Akar, M., Fenercioğlu, A., Soyaslan, M. - Asenkron Motorlarda Rotor Çubuğu Kırık Arızasının Elektromanyetik Tork ile Tespiti - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 16-18 May - 2011 -
6 Közkurt, C., Soyaslan, M. - Euler Bilekli Scara Robot Kolu İçin Kinematik Analiz Yazılımı Geliştirilmesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 16-18 May - 2011 -
7 Fenercioğlu, A., Soyaslan, M., Közkurt, C. - Automatic Storage and Retrieval System (AS/RS) Based on Cartesian Robot for Liquid Food Industry - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 15-16 September - 2011 -
3.8-ALANINDA YAYIMLANMIŞ KİTAP BÖLÜMÜ ÇEVİRİSİ :
1 MÜCAHİT SOYASLAN; - CIGR Handbook of Agricultural Engineering Volume VI: Information Technology, Chapter 4 Mechatronics and Applications, Section 4.1 Automation and Control - ASABE-TARMAKBİR - Vol. - pp.185-195 - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 - Asansör Tahrik Sistemleri için Dıştan Rotorlu Sürekli Mıknatıslı Bir Senkron Motorun Tasarımı ve Prototip Üretimi , Tübitak Projesi - - Vol.45000 - pp. - ISSN : - DOI : 1 - - - - 218M615 - 2020 -
4.7-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAN TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 - Asansör Tahrik Sistemleri için Dıştan Rotorlu Sürekli Mıknatıslı Bir Senkron Motor Tasarımı, SUBÜ BAPK Doktora Tez Projesi - - Vol.18000 - pp. - ISSN : - DOI : 1 - - - - 2019-50-02-076 - 2020 -
4.5-SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN- TEZ) PROJESİ :
1 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Fenercioğlu, Arş. Gör. Mücahit Soyaslan, Arş. Gör. Cemil Közkurt, Yrd. Doç. Dr. Levent Gökrem, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akar, Öğr. Gör. Ebubekir Yaşar, A. İbrahim Kalyoncu, Koray Aybek - Sıvı Gıda Üretim Sektörü için Akıllı Depolama Sisteminin Mekatronik Tasarımı ve Kontrolü - - Vol.1015289 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 00889.STZ.2011-1 - 2011 -
9.9-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 - Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2020 -
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 - Advances in Mechanical Engineering - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2019 -
2 - Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2019 -
9.3-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 - Journal of Polytechnic-Politeknik Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2019 -
10.3-ALANINDA YURTİÇİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALINAN BİLİM ÖDÜLÜ :
1 - 2211-C Öncelikli Alanlara Yönelik Doktora Burs Programı - TÜBİTAK - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 - Ziyaretçi Araçtırmacı (McGill University - The Laboratory for Powder Processing and Additive Manufacturing of Advanced Materials) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -